ออกกำลังจิต http://killsad.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=22-04-2019&group=32&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=22-04-2019&group=32&gblog=1 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[03 ความล้ำสมัย ของพุทธศาสนา ทำดี ไม่มีคนเห็น. . มีกำลังใจมากขึ้น แอบทำชั่ว. . อึ้ง!! และเสียว!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=22-04-2019&group=32&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=22-04-2019&group=32&gblog=1 Mon, 22 Apr 2019 15:15:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=20-04-2019&group=30&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=20-04-2019&group=30&gblog=1 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[02 ขออโหสิกรรม!!. . ใช้หนี้กรรม เจ็บป่วย สูญเสีย เป็นทุกข์ ด้วยวิปัสสนา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=20-04-2019&group=30&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=20-04-2019&group=30&gblog=1 Sat, 20 Apr 2019 22:18:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=16-04-2019&group=29&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=16-04-2019&group=29&gblog=1 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[01 ลด!! เครียด สร้างพลังใจ ด้วยวิปัสสนาแบบง่ายๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=16-04-2019&group=29&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=16-04-2019&group=29&gblog=1 Tue, 16 Apr 2019 21:11:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=24-11-2014&group=27&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=24-11-2014&group=27&gblog=1 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[เอกสารยืนยัน การจัดอบรม หลักสูตร “ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ” MODERN VIPASSANA]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=24-11-2014&group=27&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=24-11-2014&group=27&gblog=1 Mon, 24 Nov 2014 2:01:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=23-11-2014&group=26&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=23-11-2014&group=26&gblog=1 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพกิจกรรม หลักสูตร “ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ” MODERN VIPASSANA ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=23-11-2014&group=26&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=23-11-2014&group=26&gblog=1 Sun, 23 Nov 2014 1:32:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=03-10-2013&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=03-10-2013&group=25&gblog=1 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[แก้ปัญหาครู นักเรียน โดย ออกกำลังจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=03-10-2013&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=03-10-2013&group=25&gblog=1 Thu, 03 Oct 2013 21:13:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=27-04-2013&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=27-04-2013&group=22&gblog=1 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[VDO เปิดใจ หญิงตั้งครรภ์ ออกกำลังจิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=27-04-2013&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=27-04-2013&group=22&gblog=1 Sat, 27 Apr 2013 0:11:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=09-04-2012&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=09-04-2012&group=20&gblog=1 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[VDO เปิดใจ พยาบาล และวัยทำงาน หลักสูตร “ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ” MODERN VIPASSANA ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=09-04-2012&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=09-04-2012&group=20&gblog=1 Mon, 09 Apr 2012 23:33:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=12-03-2012&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=12-03-2012&group=19&gblog=1 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[VDO คำเปิดใจ นักเรียน ม.1 ร.ร หอวัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=12-03-2012&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=12-03-2012&group=19&gblog=1 Mon, 12 Mar 2012 23:56:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=07-04-2011&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=07-04-2011&group=15&gblog=3 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[ 15พ.ค54 เชิญ ปฏิบัติวิปัสสนา ระดับก้าวหน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=07-04-2011&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=07-04-2011&group=15&gblog=3 Thu, 07 Apr 2011 15:54:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=24-01-2011&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=24-01-2011&group=15&gblog=2 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[13มี.ค54 เชิญ ปฏิบัติวิปัสสนา ระดับก้าวหน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=24-01-2011&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=24-01-2011&group=15&gblog=2 Mon, 24 Jan 2011 16:09:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=12-11-2010&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=12-11-2010&group=15&gblog=1 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[9ม.ค54 เชิญปฏิบัติวิปัสสนา ระดับก้าวหน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=12-11-2010&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=12-11-2010&group=15&gblog=1 Fri, 12 Nov 2010 16:18:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=05-05-2012&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=05-05-2012&group=14&gblog=3 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[_ฟรี!! 17 มิ.ย 55 อบรม หลักสูตร"ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ" MODERN VIPASSANA]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=05-05-2012&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=05-05-2012&group=14&gblog=3 Sat, 05 May 2012 17:17:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=10-03-2012&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=10-03-2012&group=14&gblog=2 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[__ฟรี!! 22 เม.ย 55 อบรม หลักสูตร"ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ" MODERN VIPASSANA ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=10-03-2012&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=10-03-2012&group=14&gblog=2 Sat, 10 Mar 2012 19:47:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=24-08-2010&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=24-08-2010&group=14&gblog=1 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[__ฟรี!! อบรม หลักสูตร"ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ" MODERN VIPASSANA ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=24-08-2010&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=24-08-2010&group=14&gblog=1 Tue, 24 Aug 2010 12:38:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=17-01-2010&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=17-01-2010&group=13&gblog=1 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[★★ VDO วิธี“ออกกำลังจิต” MODERN VIPASSANA วิปัสสนา ล้ำสมัย เข้าใจง่าย ได้ผลจริง ที่ ร.พ เจ้าพระยายม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=17-01-2010&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=17-01-2010&group=13&gblog=1 Sun, 17 Jan 2010 23:08:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=11-11-2009&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=11-11-2009&group=10&gblog=7 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[ เคล็ดวิชา ปฏิบัติวิปัสสนา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=11-11-2009&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=11-11-2009&group=10&gblog=7 Wed, 11 Nov 2009 18:59:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=28-02-2009&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=28-02-2009&group=10&gblog=6 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[ วิปัสสนาฯ ให้ผล มหัศจรรย์ . . ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=28-02-2009&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=28-02-2009&group=10&gblog=6 Sat, 28 Feb 2009 1:34:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=02-09-2009&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=02-09-2009&group=10&gblog=5 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[. . สมาธิต่างกับวิปัสสนา . .]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=02-09-2009&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=02-09-2009&group=10&gblog=5 Wed, 02 Sep 2009 0:21:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=03-04-2009&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=03-04-2009&group=10&gblog=4 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[จิตทำหน้าที่เหมือน COMPUTER]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=03-04-2009&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=03-04-2009&group=10&gblog=4 Fri, 03 Apr 2009 0:37:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=11-06-2013&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=11-06-2013&group=10&gblog=3 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[งานจิตอาสา ขจัดทุกข์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=11-06-2013&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=11-06-2013&group=10&gblog=3 Tue, 11 Jun 2013 23:40:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=04-01-2009&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=04-01-2009&group=10&gblog=2 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[นำบุญมาฝาก จาก ร.พ ค่ายพิชัยดาบหัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=04-01-2009&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=04-01-2009&group=10&gblog=2 Sun, 04 Jan 2009 1:38:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=06-08-2009&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=06-08-2009&group=10&gblog=1 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[. . แหล่งความสุข ในยุคโรคร้ายไข้หวัด2009 . .]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=06-08-2009&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=06-08-2009&group=10&gblog=1 Thu, 06 Aug 2009 20:57:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=13-06-2009&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=13-06-2009&group=9&gblog=1 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีนั่งสมาธิ กำหนดสติ หรือนั่งวิปัสสนาฯ ในหลักสูตร "ออกกำลังจิตฯ " MODERN VIPASSANA]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=13-06-2009&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=13-06-2009&group=9&gblog=1 Sat, 13 Jun 2009 3:18:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=11-05-2009&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=11-05-2009&group=8&gblog=1 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[เทคนิคปฏิบัติวิปัสสนาฯ_ล้ำสมัย_เข้าใจง่าย_ได้ผลจริง หลักสูตร"ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ" MODERN]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=11-05-2009&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=11-05-2009&group=8&gblog=1 Mon, 11 May 2009 0:51:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=20-02-2009&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=20-02-2009&group=5&gblog=1 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[“ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ ฯ” ได้ผล. . เกินคาดหมาย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=20-02-2009&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=20-02-2009&group=5&gblog=1 Fri, 20 Feb 2009 17:03:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=11-01-2009&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=11-01-2009&group=4&gblog=1 http://killsad.bloggang.com/rss <![CDATA[หลักสูตร"ออกกำลังจิต เพิ่มวัคซีนใจ" MODERN VIPASSANA ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=11-01-2009&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=killsad&month=11-01-2009&group=4&gblog=1 Sun, 11 Jan 2009 10:13:17 +0700